• Müzayede Kuralları
Lot No: 1 » Efemera

Osmanlıca

Balkan Savaşı'nda Edirne Geri Alındıktan Sonra Bastırılan ''Edirne Osmanlılarındır'' ''Yaşasın Osmanlılar, Var Olsun Vatan'' Flamaları Bulunan Sultan Selim Camii ve Osmanlı Tayyaresi Görselli Afiş 39 x 57 Cm

 • Açılış Fiyatı

  2.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2 » Efemera

Osmanlıca

Kurtuluş Savaşında İzmir Geri Alındıktan Sonra Bastırılan İzmir'in Kurtuluşu Hakimiyet-i Milliye Afişi 1339-1923 48 x 62 Cm

 • Açılış Fiyatı

  2.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 3 » Efemera

Osmanlıca

1340-1924 Senesinde Jandarma Tarafından Tutuklanan Suçluların Hangi Suçlardan Tutuklandığını Gösteren Grafik Afişi 53 x 70 Cm

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 4 » Efemera

Osmanlıca

1341-1925 Senesinde Jandarma Tarafından Tutuklanan Suçluların Hangi Suçlardan Tutuklandığını Gösteren Grafik Afişi 28 x 81 Cm

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 6 » Efemera

Şüheda İaneli

Osmanlıca, Bursa Muavenet Gazetesi Tarafından Bastırılan İtalyan Amiralin Harekatı, Paris'te Maliyeci Cavid Bey'in Görüşmeleri, Rusya'nın Romanya Politikasından Bahseden Hasılatı Şüheda Ailelerine Verilecek Akşam Haberleri Nüshası 1329-1913

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 7 » Efemera

Osmanlıca

Türkiye Cumhuriyeti Baş Vekalet Antetli Umumi Nüfus Tahriri Hakkında Neşredilen Başvekil İsmet Paşa Matbu İmzalı Beyanname 1927 25 x 34 Cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 8 » Efemera

Osmanlıca

Sultan Mehmed Reşad Görselli Asker Marşları ve Şarkıları 28 x 41 Cm Haliyle

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 9 » Efemera

Finans Tarihi

Osmanlıca, Hacı Yusufzade Vecdi ve Şürekası Milli Türk Kollektif Şirketinin İstanbul'a Taşındığını Bildiren Duvar İlanı 23 x 31 Cm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 10 » Efemera

Finans Tarihi

Osmanlıca, Musavver Milli Türk Kollektif Şirketi Mecmuası 1927 No 1, İçerisinde Firmanın Sattığı Telefon ve Santral Malzemeleri Kataloğu Bulunmaktadır

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 11 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Ziraat ve Ticaret Gazetesi 1927 No 23

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 12 » Efemera

Atatürk

Osmanlıca, Baş Kumandan Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri Kapaklı ve Arkasında İleri Yazılı Türk Askeri Bulunan Defter, Matbaa-ı Hacı Abbas Kehnemuyi

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  12

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 13 » Efemera

Osmanlıca

Türk Yavrularının Resim Defteri İçi Yazılı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 14 » Efemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, İlk Mekteblerin 1. Devre Derslerine Mahsus İrtibat Cedvelleri İstanbul 1926 15 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 15 » Kitap

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Mekatib-i İbtidaiye 1. Sınıf Talebelerine Mahsus Rehber-i Tedris İstanbul 1327-1911 46 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 16 » Efemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Maarif Vekaleti Tarafından Neşredilen İlk Mekteb Muallimleriyle Mesleki Bir Hasbihal 1928 8 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 17 » Kitap

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, 1928 Maarif Bütçesi Hakkında Büyük Millet Meclisinde Müzakerat İstanbul 1928 34 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 18 » Kitap

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Resimli Güzel Elifba İstanbul 1341-1925 15 Sayfa Haliyle

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 19 » Kitap

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Resimli Güzel Elifba İstanbul 1343-1928 64 Sayfa, Arka Kapağı Bulunmamaktadır

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 20 » Efemera

Eğitim Tarihi

Harf Devrimi Geçiş Dönemi Halk Dershanelerine Mahsus Türk Elifbası

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 21 » Efemera

Eğitim Tarihi

Harf Devrimi Geçiş Dönemi Yeni Türk Elifbası 1928 40 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 22 » Efemera

Eğitim Tarihi

İlk Mekteplerde Ruhi Tetkikler Fikirler Mecmuası 1930 No 62

 • Açılış Fiyatı

  40 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 23 » Efemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca Elyazması Mübhas-ı Kimya Kitabı 19 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 24 » Efemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca Darülfünun-ı Osmani Hukuk Şubesi Talebesine Mahsus Hüviyet Varakası Kılıfı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  6

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 25 » Efemera

Finans Tarihi

Osmanlıca Milli Türk Kollektif Şirketi Antetli Zarf

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 26 » Kartpostal

Osmanlıca

Haftalık Mecmua Reklam Kartpostalı

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 27 » Efemera

Osmanlıca

Resimli Ay Mecmuası Antetli Postadan Geçmiş Zarf

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  4

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 28 » Efemera

Osmanlıca

Resimli Ay Mecmuası Reklam Kartpostalı Haliyle

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 29 » Kitap

Osmanlıca

Resimli Ay Neşriyatı Hocalar Memleketinde İstanbul 1927 58 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 30 » Efemera

Osmanlıca

Türk Tayyare Cemiyeti Aza Taahüd Varakası

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 31 » Efemera

Türk Tayyare Cemiyeti Aza Taahüt Varakası

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 32 » Efemera

Osmanlıca

Kibar Ali Sigara Kağıdı Reklamlı Namaz Saatlerini Gösteren Not Defteri Dersaadet 1339-1923

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 33 » Efemera

Osmanlıca

El Yazması Rumi Ayları Hicri Aylara Nasıl Çevireceğini, Takvimlerin ve Burçların Nasıl Hesaplanacağını, Nazardan Nasıl Korunacağını Anlatan Astronomi Konulu 71 Sayfa El Yazması

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 34 » Efemera

Osmanlıca

Binaların Numaralanmasına ve Sokaklara İsim Verilmesine Ait Talimatname 1927 8 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 35 » Efemera

Osmanlıca

Bilumum Mekatibde Emraz-ı Sariyenin (Salgın Hastalıkların) Men-i Tevsi ve İntişarı Hakkında Talimatname İstanbul 1327-1911 Son Sayfası Sultan Mehmed Reşad ve Sadrazam Mahmud Şevket Paşa Matbu İmzalı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 36 » Kitap

Osmanlıca

Anadolu Gençlerine Hediye Ankara Redif Fırkası Sertababetinden Mütekaid Cemil İstanbul 1342-1916 64 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 37 » Kitap

Türkiye Himayei Etfal Cemiyeti Neşriyatından Şefkatli ve Hamiyetli Küylülerimize Kitapçığı İstanbul 1929 29 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 38 » Efemera

Osmanlıca

Türkiye Himayei Etfal Cemiyeti Çocuklar Yararına Vinyet

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  6

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 39 » Kitap

Osmanlıca

Adliye Vekaleti Hukuk İşleri Müdürlüğü Evlenme Talimatnamesi Ankara 1926 12 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 40 » Efemera

Osmanlıca

Hamidiye Karyesine Mahsus Evlilik İzinnamesi 1331-1915 23 x 37 Cm, Arkasında 10 Paralık 8 Adet Mahkeme Fiskal Pulu Bulunmaktadır. Haliyle

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  4

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 41 » Efemera

Kanunu Medeninin Hukuku Aile ve Evlenme İşleri ile İlgili Neşrettiği Kitapçık 1931 16 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  40 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 42 » Efemera

Osmanlıca

Mektepliler Pazarı Kaşeli Büyük Boy Asya Haritası 64 x 96 Cm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 43 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Milliyet Gazetesi 1927 No 604 Atatürk Kapaklı ve Gazi Hazretlerinin Ali Rıza Paşa ve Refet Paşa Hakkındaki İfşaatı Haberli

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  8

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 44 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Tevhid-i Efkar Gazetesi 1924 No 1213 Rauf Orbay, Refet Paşa, Adnan Adıvar Kapaklı ve Halk Fırkasından Ayrılıp Muhalefete Geçen Mebuslar Haberli

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 45 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Tasfir-i Efkar Gazetesi 1914 No 1105 Şehzadelerin Avrupaya Azimetleri Kapaklı

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 46 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Cumhuriyet Gazetesi 1927 No 1267 İlk Denizaltımız Birinci İnönü ve Yeni Tayyarelerimiz Kapaklı

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 47 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Balıkesir Türk Dili Gazetesi 1926 No 180, Arkası Balıkesir'de Emsali Görülmemiş Güreş Müsabakası ve Mahfel Sineması Reklamlı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 48 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Balıkesir Türk Dili Gazetesi 1927 No 268, Arkası Balıkesir'de Mehtap Lokantası Reklamlı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 49 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Balıkesir Türk Dili Gazetesi 1927 No 261, Arkası Balıkesir'de Mehtap Lokantası Reklamlı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 50 » Efemera

Balıkesir Gazetesi 1929 No 725 Okuma Yazma Siyasetimiz ve Yeni Harfler Kapaklı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al