• Müzayede Kuralları
Lot No: 1 » Fotoğraf

Constantinople

Kartpostal Editörü ve Litograf Loeffler Kartonunda Eyüp Camii Şerifi Kabin Fotoğraf 6,5 x 10 Cm (Müzayedelerimizde ilk kez görülmektedir)

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2 » Fotoğraf

Constantinople

Kartpostal Editörü ve Litograf Loeffler Kartonunda Eyüp'te Valide Türbesi Kabin Fotoğraf 6,5 x 10 Cm (Müzayedelerimizde ilk kez görülmektedir)

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 3 » Fotoğraf

Constantinople

Kartpostal Editörü ve Litograf Loeffler Kartonunda Beyazıt Harbiye Nezareti Bahçesindeki Yangın Kulesi Kabin Fotoğraf 6,5 x 10 Cm (Müzayedelerimizde ilk kez görülmektedir)

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 4 » Fotoğraf

Osmanlıca

Eski Osmanlı Devleti Adliye Nazırı, Betül Mardin'in Dedesi Necmeddin Molla İmzalı Adliye ve Mezahib Nezareti Antetli Çocuğunun Eğitimiyle Alakalı 2 Sayfa Mektup 1326-1910

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 5 » Fotoğraf

Osmanlıca

Sultan 2. Abdülhamid Döneminde Sadrazamlık ve Nazırlık Yapmış Olan Avlonyalı Ferid Paşa İmzalı Mektup 1909

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 6 » Fotoğraf

Osmanlıca

Şair ve Milletvekili Fazıl Ahmet Aykaç İmzalı Mektup

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 7 » Efemera

Osmanlıca

Aydede Gazetesi Antetli Yazar ve Diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na Gönderilmiş Postadan Geçmiş Zarf

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 8 » Efemera

Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Vasfi Rıza Zobu'ya Tanburi Cemil Bey'in Oğlu Mesut Cemil Bey Tarafından Gönderilmiş Mektup

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 9 » Efemera

Hanedan

Sultan 2. Mahmud'un Eşi Sultan Abdülaziz'in Annesi Pertevniyal Valide Sultan Tarafından Kudüs'te Yaptırılan Cami'nin Avizesinin Paris'ten Getirtilmesi Konulu Balmumu Zarf İçerisinde Yazışma 1291-1875

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 10 » Efemera

Osmanlıca

Sadrazam Mehmed Ali Paşa Tarafından Yazılan Müsvedde

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 11 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Cenevre'de Çıkarılan, Sultan Abdülhamid'i Eleştiren ve Girit'teki Son Durumu Anlatan Girit Mecmuası No 5

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 12 » Efemera

Osmanlıca

1877-78 Osmanlı Rus Savaşı Esnasında Askeri Harekat Hakkında Bilgi Veren İlave-i Ceride-i Askeriye 23 x 58 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 13 » Efemera

Osmanlıca

Müdafa-ı Milliye Cemiyeti'nin Kuruluşu Olan 1912'den 1915'e Kadar Elde Ettiği Gelirlerini ve Giderlerini Gösterir 26 Sayfa Bilanço 24 x 30 Cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 14 » Efemera

Osmanlıca

Darüşşafaka'nın Padişah Tarafından İnşa Ettirildiği Süreçte Harcanan Masrafları Gösteren 16 Sayfa Rapor, Darüşşafaka Arsasının Haritası ve İnşa Planı 28 x 39 Cm, İnşa Olduktan Sonraki Halini Gösteren Fotoğrafı 21 x 27 Cm

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 15 » Efemera

Osmanlıca

Tercüman-ı Hakikat Gazetesinin Tertib Ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Kıymetdar Kumandanlara Kılıç Takdim Edilecek Konser Müsamaresine Ait Program 16 Ekim 1922. Ahmed İhsan Matbaası

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 16 » Efemera

Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Devre Kocaeli Mebusu Reşit Saffet Atabinen'e Ait Hüviyet Varakası 1931

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 17 » Efemera

Smyrna

İzmir'de Cevahirci & Unz Manifatura Ticarethanesi Kartpostal Şeklinde Postadan Geçmiş Kumaş Numunesi

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 18 » Kartpostal

Constantinople

Cihangir'den Sarayburnu Manzarası Alüminyum Kartpostal

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 19 » Kartpostal

Constantinople

Harbiye Nezareti Önünde Yerel Halk Alüminyum Kartpostal

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 20 » Kartpostal

Constantinople

Haliç'ten Süleymaniye Manzarası Önden Beşiktaş Damgalı Alüminyum Kartpostal

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 21 » Kartpostal

Smyrne

İzmir Rıhtımında İskele ve Kroecker Oteli İkili Panorama Kartpostal Ermeni Edt. Coyounian

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 22 » Kartpostal

Magnesie

Manisa Gediz Nehri Üstündeki Ahşap Köprü

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 23 » Kartpostal

Magnesie

Manisa Tren İstasyonu Ermeni Edt. Coyounian

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 24 » Kartpostal

Trebizonde

Trabzon Denizden Rum Kilisesi Edt. L. Apostolides

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 25 » Kartpostal

Orfa

Urfa'da Misyoner Kapuçin Papazlarının Konağı Mission de Capucin Serisi

 • Açılış Fiyatı

  600 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 26 » Kartpostal

Van'da Yerel Kostümleriyle Sokak'ta İplik ve Yemek Yaparak Çocuklarına Bakan Ermeni Kadınlar

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 27 » Kartpostal

1909 Adana Olaylarında Yanan Mahalleler

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 28 » Kartpostal

Constantinople

Bağdad Fatihi Sultan 4. Murad Han Edt. Ebuzziya Tevfik, Yorgun

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 29 » Kartpostal

Posta Tarihi

Kahverengi Mermer Görünümlü Zemin Üzerinde Gofre Çiçek Detaylı Osmanlıca Telgraflı Kartpostal Edt. Zellich

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 30 » Kartpostal

Osmanlıca, Almanca

Çanakkale Muharebelerinde Batırılan İngiliz Denizaltısından Esir Alınarak İstanbul'a Getirilen İngiliz Zabitanı

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 31 » Efemera

Osmanlıca

Sultan Reşad Tuğralı 16 Ocak 1914 Tarihinde Musiki-i Hümayun Orkestrası Tarafından İcra Edilen Konser Programı

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 32 » Efemera

Constantinople

Osmanlıca, Ermenice, Fransızca Kağıt Tüccarı Yervant Ütücüyan Etiket

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 33 » Efemera

Constantinople

Osmanlıca, Rumca, Fransızca Pera'da Kereste Tüccarı Düğüncüoğlu Biraderler Antetli Zarf

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 34 » Efemera

Salonique

Osmanlıca, Rumca, Fransızca Selanik'te Grand Hotel L'Amerique G. Sotiropoulos ve Şürekası Antetli Postadan Geçmiş Zarf

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 35 » Piyango

Osmanlıca

Cumhuriyet Gazetesi 1000 Lira Mükafatlı Piyango Bileti

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 36 » Efemera

Osmanlıca

Saika-ı Zafer Heybetli Süvarilerimiz Fahri İmzalı Mektup Kağıdı

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 37 » Efemera

Smyrne

Rumca, Fransızca İzmir Const. N. Tertiropoulo Valiz ve Sandık İmalathanesi Etiketi 13 x 14 Cm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 38 » Efemera

Constantinople

Osmanlıca, Rumca, Fransızca Christo Sarropoulo Soda Fabrikası ve Kahve, Şeker, Tereyağ Ticarethanesi Reklamlı Kartpostal

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 39 » Efemera

Smyrne

Osmanlıca, Fransızca İzmir'de Kırşehirli Hüseyin Ticarethanesi Antetli Zarf

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 40 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Resimli Gazete Cülus Sayısı Padişahım Çok Yaşa 1309-1893

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 41 » Efemera

Osmanlıca, Fransızca

Fransız Tiyatrosu Jacques Thibaud Konser Programı

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 42 » Efemera

Constantinople

T. Tricon Vieillot Demiryolu İnşaat Malzemeleri Ticarethanesi İlanı 21 x 28 Cm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 43 » Efemera

Constantinople

Osmanlıca, Fransızca Besim Ömer Paşa İmzalı Kızılhaç Savaş Esirleri Bölümüne Gönderilmiş 2 Sayfa Mektup 1915

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 44 » Efemera

Arapça İstanbul'da Cemiyet Antetli Yazışma

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 45 » Efemera

Osmanlıca

Dersaadet Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odasından Yahudi Tüccar Elias Marino'ya Verilmiş Kayıt Varakası 1910 27 x 35 Cm

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 46 » Efemera

Osmanlıca, Fransızca, Rumca, Ermenice, İbranice

İstanbul 4. Katib-i Adil Dairesi Rehberi İstanbul 1336-1920 60 Sayfa. İçerisinde Mustafa Şamlı Manifatura Ticarethanesi, Arslan Marka Elbise Fabrikası, Osmanlı Anonim Lastik Şirketi ve Malul Gazilere Muavenet Pazarı Reklamları Bulunmaktadır

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 47 » Efemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Sanayi Selçuk Kız Lisesi Sacide İsmail Elbise Biçki Defteri Orijinal Cildinde. Defter Biçki Dikiş İçin Kavaid-i Umumiye ile Başlayıp Çizimlerle Devam Etmektedir

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 48 » Kitap

İstanbul Pasaj ve Hanları Fikri Özbakan 1948 136 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 49 » Kitap

İstanbul Hanları Alfabetik Rehberi Forması Açılmamış

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 50 » Kitap

İstanbul'da Bizans Dönemine Ait Anıt ve Yapılar Mesut Koçgündüz 1951 160 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al