• Müzayede Kuralları
Lot No: 1 » Efemera

Meşrutiyet

Osmanlıca, Meclis-i Mebusanın Küşadında Zat-ı Hazret-i Padişahi Tarafından İrad Buyurulan Nutk-ı Hümayuna Cevaben Meclis'te Okunan Ariza-ı Teşkiriye Afişi 16 Kanun-ı Evvel 1324-1908 Matbaa-ı Amire 40 x 57 Cm

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2 » Efemera

Finans Tarihi

Constantinople Galanis, Tsiokos ve Şürekası Şarap ve Endüstri Şirketi Nama Yazılı 25 Liralık 5 Aksiyon Hisse Senedi 1920

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 3 » Efemera

Finans Tarihi

İstanbul Liman Şirketi 100 Liralık 4 Aksiyon Hisse Senedi 1341-1925

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 4 » Efemera

Finans Tarihi

Osmanlı İttihad Sarraçlık Anonim Şirketi 130 Kuruşluk 1 Aksiyon Nama Yazılı Hisse Senedi 1327-1911

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 5 » Efemera

Finans Tarihi

Selanik İttihad Seyr-i Sefain Anonim Şirket-i Osmaniyesi 2 Liralık 2 Aksiyon Hisse Senedi 1911

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 6 » Efemera

Finans Tarihi

Selanik İttihad Seyr-i Sefain Anonim Şirket-i Osmaniyesi 2 Liralık 2 Aksiyon Nama Yazılı Hisse Senedi 1911

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 7 » Kartpostal

Erzurum

Manzara-ı Umumiyesi İkili Panoraması Edt. O. Nouri

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 8 » Kartpostal

İmroz

Gökçeada Çarşı Yolu Edt. Stilianidi

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 9 » Efemera

Ismidt - İşgal Dönemi

İzmit'te Fransız Misyonerler ve Ermeni Mimar Bedros Nemtse Tarafından İnşa Edilen Augustins de L'Assomption Kilisesini Ziyaret Eden Fransız İşgal Kuvvetleri Çikolata Kartı 10 x 13 Cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 10 » Kartpostal

Balkan Savaşı

Çatalca'nın Bulgar İşgali Sırasındaki Manzarası ve İşgal Komutanı General Radko Dimitrieff Edt. Kroum Marinoff

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 11 » Efemera

Constantinople

Ermenice, Fransızca, Osmanlıca Dava Vekili Stepan K. Gulbenkian Antetli Fransız Levant Pullarıyla Postadan Geçmiş Zarf

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 12 » Efemera

Constantinople

Osmanlı Şark Ecza Şirketi Antetli Giresun'da Ermeni İpranosyan Mağazasına Gönderilmiş Zarf

 • Açılış Fiyatı

  125 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 13 » Efemera

Osmanlıca, Rumca, Fransızca

Zonguldak Şahinoviç Biraderler Hotel Belle Vue İşyeri Kartı ve Otelin Görseli

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 14 » Efemera

Dersaadet

Osmanlıca, Mihran Pilavyan ve Şürekası Deri Ticarethanesi Arkası Ermenice Mektuplu İşyeri Kartı

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 15 » Efemera

Atina Constantinople'lüler Derneği Aza Hüviyet Cüzdanı 1924

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 16 » Efemera

Spor Tarihi

Osmanlıca, Trabzon İdman Ocağı Hüviyet Varakası Tarih-i Tesisi 25 Kanun-ı Sani 1337-1921

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 17 » Efemera

Ermenice

Davut Mezmurları ve İlahileri Hamparsum Notası Numaralı 10 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  450 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  4

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 18 » Efemera

Sultanların ve Haremlerin Cinsel Kuvvet Artırmak İçin Kullandığı Metodlar Kitapçığı

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 19 » Efemera

Finans Tarihi

İstanbul Osmanlı Bankası'nın Bastırdığı Uluslararası Ticarette Akreditif Açan Bankaların Listesi 1936 Mourkides Matbaası

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  7

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 20 » Efemera

Ermeni Harfli Türkçe, Osmanlıca

İstanbul'da Bible House'da Emmanuel Kilisesinin İman İkrarı Duası El İlanı 1925

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 21 » Kitap

Constantinople

Ermenice, Öğrencinin İncil Rehberi 1899

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 22 » Kitap

Constantinople

Ermenice, Sibirya Kaçakları Çeviren Garabed Böcekyan Parsehian Matbaası 1910. Onnik Parsehian Elyazısı 28 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 23 » Efemera

Karamanlıca

Dersaadet Singer Kumpanyasının Büyük Mezuralı Dikiş Makinasının Usul-ı İstimaline Mahsus Talimatnamesi

 • Açılış Fiyatı

  350 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 24 » Kitap

Eğitim Tarihi

Rumca İzmir Baskısı Hristiyanlık Eğitimi Kitabı 1891 Amalteias Matbaası 93 Sayfa Orjinal Cildinde

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 25 » Efemera

Finans Tarihi

Osmanlıca, Osmanlı Anonim Lastik Şirketi Nizamname-i Dahilisi İstanbul 1329-1912

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 26 » Piyango

Osmanlıca

İsabet Büyük Tayyare Piyangosu Bayiliği Antetli Ermeni Bayi Hampik Hamparsumyan Efendiye Ait 1928 Senesi 1'den 5. Keşideye Kadar Satışları Gösterir Defter

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 27 » Efemera

Eğitim Tarihi

Merzifon Anadolu Koleji Kapatıldıktan Sonra Selanik'te Açılan Anadolu Kolejinin El İlanı 1935-36 Senesi

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 28 » Efemera

Eğitim Tarihi

Merzifon Anadolu Koleji Kapatıldıktan Sonra Selanik'te Açılan Anadolu Kolejinin Mecmuası 1930 No: 4-5

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 29 » Efemera

Eğitim Tarihi

Merzifon Anadolu Koleji Kapatıldıktan Sonra Selanik'te Açılan Anadolu Kolejinin Mecmuası 1930 No: 3

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 30 » Efemera

Constantinople

Pera Librairie Depasta Freres Kitap Mağazasında Satılan Kitapların Listesi

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 31 » Piyango

Osmanlıca, Rumca, Fransızca

İzmir'de Aya Katerina Kilisesinin İnşası İçin Tertib Edilen Piyango Bileti 27 Temmuz 1902

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 32 » Efemera

Osmanlıca

Kalp İlaçları ve Kalp Hastalıklarının Tedavisi İsimli Kitabın El İlanı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 33 » Efemera

Madencilik

Osmanlıca, İzmir Vilayetinde Merbut Urla Kavacık Efene Çukuru Madeninin Emval-i Metruke'den Addedilmiş Yüzde 60 Hissesinin Manisalı Mehmed Tahir Bey Tarafından Alındığını Bildiren Maden İmtiyazı İlanı 15 x 24 Cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 34 » Efemera

Constantinople

Osmanlıca, Fransızca Mesai Matbaası Antetli Ermeni Hurufatçı Haçik Efendiye Gönderilmiş Evrak

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 35 » Fotokart

Rize

Sahilden Görünüm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 36 » Efemera

Constantinople

Kız Kulesi ve Boğazda Kayıklar Maket Kartonu 23 x 30 Cm

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 37 » Efemera

Constantinople

İstanbul'da İlk Orkestrayı Kuran Kirkor Sinanian'ın Bestelediği Cezail Marşı Notası Commendinger

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 38 » Efemera

Kıbrıs'a İhtar Filmi Yüzbaşı Cengiz Topel'in Son Sözü Vatan ve Millet Sağolsun Afişi 69 x 100 Cm

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 39 » Efemera

Osmanlıca

Kapalıçarşı'da Cevahir Bedesteninde Gümüş ve Elmascı Hafız İsmail Tahsin Kartvizit

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 40 » Efemera

Madencilik

Zonguldak Ereğli Kömür Madenleri Temsilcisi Georges Demetriades Kartizit

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 41 » Efemera

Constantinople

P. Janaco Yoğurt Etiketi

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 42 » Efemera

Meşrutiyet

Osmanlıca, Sadrazam Tevfik Paşa İmzalı Sultan Abdülhamid'in Hal Edildiğini ve Yerine Sultan Mehmed Reşad Han'ın Padişah Olduğunu Bildirir Telgraf Sureti 14 Nisan 1325-1909

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 43 » Efemera

Osmanlıca

Sultan Abdülaziz Han'ın Hali İçin Hasan Hayri Efendi Tarafından Verilen Fetva-ı Şerife'nin Sureti

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 44 » Efemera

Başvekil Şürkü Saracoğlu Himayesinde Geliri Adapazarı Felaketzedelerine Harcanacak Olan Kızılay Cemiyeti Tarafından İzmir Fuarında Tertip Olunan Müsamere Bileti 1943

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 45 » Efemera

Constantinople

Orosdi Back Mağazasından Fransız Konsolosluğuna Kesilmiş Fatura

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 46 » Efemera

Constantinople

Orosdi Back Mağazasından Kesilmiş Fatura

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 47 » Kartpostal

Hint Müslümanları Tarafından Bastırılan Osmanlı Hanedanı ve Sultan Abdülhamid Han Kartpostalı

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 49 » Fotoğraf

Tıp Tarihi

Osmanlı Dönemi İstanbul Mahpushane-i Umumi Hastanesi Tabibi Mahmud Sabit Bey'e Ait İmzalı İthaflı Fotoğraf Albümü ve Adana Sıtma Enstitüsünde Görev Yaptığı Döneme Ait Çok Sayıda Fotoğraf Lotu

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 50 » Fotoğraf

Atatürk

Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine Ait Balkan Savaşı Döneminden Vefatına Kadar Olan Döneme Ait 75 Adet Fotoğrafın Negatif Filmleri İzahatleriyle Beraber

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al