• Müzayede Kuralları
Lot No: 1 » Mühür

Çanakkale Muharebelerinde Arıburnu Kuzey Grubu ve Müstahkem Bölge Kumandanı Olarak Görev Yapan Mehmed Esad Paşa'ya Ait Mühür (Mehmed Esad Bin Mehmed Vehib), Strassburg'da Verilmiş Bir Davetiye, Kendi Eliyle Yazdığı Mektup ve Zarfı, Kazım Taşkent'ten Eşi Esma Hanım'a Gönderilmiş Kartpostal Bulunan Lot

 • Açılış Fiyatı

  1.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  16

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 2 » Efemera

Çanakkale Boğazı Haritası 1/50.000 Çerçevesiz 70 x 155 Cm

 • Açılış Fiyatı

  450 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 3 » Efemera

Osmanlıca

Osmanlı Ordu-ı Hümayun Baş Kumandanlığı Tarafından Ordu Kumandanlarına Gönderilen 1914 Tarihinde Osmanlı Müslüman, Rum ve Ermeni Nüfusu Dağılımını Gösteren 5 Adet Kroki Boyları 33 x 33 ve 40 x 80 Cm Arasında Değişmektedir

 • Açılış Fiyatı

  2.500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 4 » Efemera

Osmanlıca

Kale-i Sultaniye Bez Haritası 59 x 89 Cm

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 5 » Efemera

Osmanlıca, Almanca

Kale-i Sultaniye Âlâ Yazı Kağıdı

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  4

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 6 » Fotoğraf

İşgal Dönemi

Çanakkale Çimenlik Kalesi Denizden Görünümü 12 x 16 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 7 » Fotoğraf

İşgal Dönemi

Çanakkale Denizden Görünümü 12 x 16 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 8 » Fotoğraf

İşgal Dönemi

Çanakkale'de İngiliz Zırhlısı 12 x 16 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 9 » Fotoğraf

İşgal Dönemi

Çanakkale Çimenlik Kalesi Denizden Görünümü 12 x 16 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 10 » Efemera

Çanakkale Gazileri İçin İane Toplayan Hemşireler Kabin Fotoğraf 33 x 39 Cm

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  6

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 11 » Efemera

Çanakkale Gazileri İçin İane Toplayan Hemşireler Kabin Fotoğraf 33 x 39 Cm

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 12 » Efemera

Osmanlıca

Sultan Reşad Görselli Galiçya ve Dobruca Gazilerinin Destanı Çerçevesiz 21 x 31 Cm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 13 » Efemera

Osmanlıca

Harb-i Umumi Panoraması No: 5 Çanakkale Müdafilerinden Bir Osmanlı Kahramanı Kapaklı. İçerisinde Çanakkale ve Diğer Cephelerin Fotoğrafları Bulunmaktadır

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 14 » Kartpostal

Osmanlıca

Müdafa-ı Milliye Cemiyeti Tarafından Gazilere Hediye Verilen Muhabere Varakası. Vatanı Düşmana Karşı Bekler Vatanın Göz Bebeği Şanlı Nefer

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 15 » Fotoğraf

Osmanlı Askerleri Top Bataryasından Atış Yaparken 12 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  6

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 16 » Fotoğraf

İşgal Dönemi

Çanakkale'de İngiliz Mezarlığında Anma Töreni İkili Fotoğraf

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 17 » Fotokart

Osmanlıca

Müntehabat Çanakkale Türküsü Notası

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 18 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Donanma Mecmuası 1331 No:96 Sultan Reşad Han Muavenet-i Milliye ve Sultan Hisar Torpidoları Süvarilerini Tebrik Ederken Kapaklı ve Majestik ile Agamemnon Zırhlılarının Çanakkale'de Batırılması Haberli

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 19 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Osmanlı Genç Dernekleri Mecmuası 1333 No:1 Meşrutiyet-i Osmaniyenin İlk Padişahı Gazi Sultan Reşad Han Kapaklı

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  8

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 20 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Osmanlı Genç Dernekleri Mecmuası 1333 No:3 Kayzer Wilhelm Kapaklı

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 21 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Osmanlı Genç Dernekleri Mecmuası 1333 No:2 Harbiye Nazırı Enver Paşa Kapaklı

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 22 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Osmanlı Genç Dernekleri Mecmuası 1333 No:10 Avusturya İmparatoru Şarl Kapaklı

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  8

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 23 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Dersaadet Baskısı Arapça Uhuvvet Gazetesi 1916 Osmanlı Askerleri Kapaklı

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 24 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Donanma Mecmuası 1331 No:70 Osmanlı Askerleri Irak Cephesinde Kapaklı

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 25 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Donanma Mecmuası 1331 No:73 Çanakkale'de Çıkarma Yapan İngilizleri Püskürten Osmanlı Askerleri Kapaklı

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 26 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Donanma Mecmuası 1331 No:67 Siperde Osmanlı Askerleri ve Sultan Reşad Han İç Kapaklı

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 27 » Efemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Donanma Mecmuası 1331 No:76 Çanakkale Nasıl Kurtuldu Kapaklı

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 28 » Efemera

Osmanlıca

Harb-i Umumi Panoraması No: 7 Çanakkale'de Kıtaat Teftişi Kapaklı. İçerisinde Atatürk'ün Fotoğrafı, Çanakkale ve Diğer Cephelerin Fotoğrafları Bulunmaktadır

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 29 » Efemera

Çanakkale Savaşlarında Enver Paşa Tarafından Askerlere Dağıtılan Küçük Boy Kuran-ı Kerim Baş Kumandan Vekili Enver Paşa Stampa İmzalı 1332-1333 Muharebesi

 • Açılış Fiyatı

  900 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 30 » Kitap

The Dardanelles Çanakkale Muharebeleri Fotoğraf Albümü

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 31 » Kitap

Die Dardanellen Çanakkale Muharebeleri Konulu. İçersinde Fotoğraflar Bulunmaktadır 80 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 32 » Kitap

The Illustrated War News Çanakkale Muharebeleri Albümü

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  8

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 33 » Kitap

Çanakkale Muharebeleri Konulu Almanca Kitap Clemens Laar 1936 316 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 34 » Kitap

At Grips With the Turks, Türklerle Mücadele ve Çanakkalenin Hikayesi Yüzbaşı Brereton 1916 352 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 35 » Kitap

Dardanellen 1915 Çanakkale Muharebeleri Berlin 1927 195 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  4

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 36 » Fotoğraf

Çanakkale Muharebelerinde Ölülerin Salgın Hastalıklara Neden Olmaması İçin Kısa Süreli Ateşkes Görüşmelerinde Yüzbaşı Nazım Bey İngiliz Karargahına Götürülürken Stereoskop

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 37 » Fotoğraf

Çanakkale Muharebelerinde İşgalcilerin Ele Geçirdiği Dekovil Hattı Stereoskop

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 38 » Fotoğraf

Çanakkale Muharebelerinde Seddülbahir Sahili Stereoskop

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 39 » Fotoğraf

Çanakkale Muharebelerinde Avusturalyalıların Tuttuğu Sahil Stereoskop

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 40 » Fotoğraf

Çanakkale Muharebelerinde Anzakların Tuttuğu Sahil Stereoskop

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 41 » Fotoğraf

Çanakkale Muharebelerinde Anzakların Kazdığı Siperler Stereoskop

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 42 » Fotoğraf

Çanakkale Muharebelerinde Kanlısırt ve Sarıbayır Taaruzu İçin Hazırlanan Düşman Askerleri Stereoskop

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 43 » Fotoğraf

Çanakkale Muharebelerinde Suvla'yı Bombardıman Eden Düşman Zırhlısı Stereoskop

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 44 » Fotoğraf

Çanakkale Muharebelerinde İngiliz Çadırları Stereoskop

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 45 » Fotoğraf

Çanakkale Muharebelerinde Anzakların Kazdığı Siperler Stereoskop

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 46 » Fotoğraf

Çanakkale Muharebelerinde Lord Kitchener'ın Moral Ziyareti Stereoskop

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 47 » Fotoğraf

Çanakkale Sahilinin Tepeden Görünümü Cam Negatif 8 x 8 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 48 » Fotokart

İşgal Dönemi

Çanakkale İşgal Kuvvetleri Komutanı Ele Geçirilen Türk Topları Önünde

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 49 » Efemera

Lapseki'den Bir İngiliz Esirine Gönderilmiş Lapseki 2 Damgalı Antiye

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Takibe Al

Lot No: 50 » Kartpostal

Müdafa-ı Milliye Cemiyeti Serisi, Çanakkaleli Bir Osmanlı Yavrusu

 • Açılış Fiyatı

  50 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Takibe Al