• Müzayede Kuralları
Lot No: 1 » Fotoğraf

Şark Medreselerinin Son Güneşi, Kavaid-i Osmaniye, Tarih-i Cevdet ve Mecelle'nin Yazarı Ahmed Cevdet Paşa Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Lot No: 2 » Fotoğraf

Tanzimat Dönemi Devlet Adamı, Şair Antepli Münif Paşa Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 3 » Fotoğraf

Tanzimat Dönemi Devlet Adamı, Sadrazam ve Hariciye Nazırı Keçecizade Fuad Paşa Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 4 » Fotoğraf

Hanedan

Cennetmekan Sultan Abdülaziz Han Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 5 » Fotoğraf

Sadrazam-ı Esbak Mehmed Said Paşa Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 6 » Fotoğraf

Şehid-i Hürriyet Paşa Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 7 » Fotoğraf

Sadrazam Köprülüzade Fazıl Mustafa Paşa Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 8 » Fotoğraf

Tanzimat Dönemi Devlet Adamı, Sadrazam Mehmet Emin Ali Paşa Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm (Kırık)

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 9 » Fotoğraf

Yazar, Yayıncı, Hattat, Matbaacılığı Sanat Haline Getiren Ebuzziya Tevfik Bey Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Lot No: 10 » Fotoğraf

Bedir Ziya Paşazade Salih Bey Ermeni Missirliyan Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 11 » Fotoğraf

Kapudan-ı Derya Barbaros Paşa Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 12 » Fotoğraf

Gülhane Hat-ı Hümayununu Kıraat Eden Sadr-ı Meşhur Büyük Mustafa Reşid Paşa Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 13 » Fotoğraf

Sultan 1. Abdülhamid Döneminde Rumeli Kazaskerliği Yapan Keçecizade Mehmed İzzet Paşa Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 14 » Fotoğraf

Tanzimat Dönemi Yazar, Gazeteci Ahmed Midhat Efendi Kabin Fotoğraf 11 x 16 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 15 » Fotoğraf

Tanzimat Dönemi Yazar, Gazeteci, Edebiyatçı Şinasi Efendi Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  100 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 16 » Piyango

Osmanlıca

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümetinin Müsaade-i Resmiyesiyle 1339-1923 Bursa Sergisi Piyango Bileti

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  7

Güncel Fiyat TL

Lot No: 17 » Fotoğraf

Konya

Ermeni Garabed Kirkor Solakian Fotoğrafhanesi Paşa Kabin Fotoğraf 13 x 22 Cm

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 18 » Fotoğraf

Konya

Ermeni Garabed Kirkor Solakian Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 13 x 22 Cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 19 » Fotoğraf

Eğitim Tarihi

Trabzon'da Eski Talebelerinizden Ömer Lütfi Hatıra Fotoğrafı, Elinde Tespihiyle

 • Açılış Fiyatı

  75 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 20 » Kartpostal

Selanik

Selanik Vilayeti Genel Valisi Hasan Fehmi Paşa Yahudi Edt. David M. Benviste

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Lot No: 21 » Kartpostal

Constantinople

Meşhur Pehlivan Çerkes Rıza Bey

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 22 » Kartpostal

Meşrutiyet

Hürriyet, Adalet, Musavat Türk Bayrakları İçerisinde Şehzade Ömer Hilmi Efendi

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 23 » Kartpostal

Kerassunde

Giresun Umumi Manzarası

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 24 » Kartpostal

Trebizonde

Trabzon'un Bir Köyünde Süt Sağan Kadın Ermeni Edt. H. Tcholakian

 • Açılış Fiyatı

  700 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 25 » Kartpostal

Trebizonde

Trabzon Güzel Saray'da Askeri Bando Takımı Edt. Theodore Stylianides

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 26 » Kartpostal

İşgal Dönemi

Artvin Şehir Merkezine Giden Cadde

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 27 » Kartpostal

Meşrutiyet - Manastır

Sultan Mehmed Reşad Han'ın Manastır Ziyaretinde Osmanlı Musevi Cemaatinin Antikalarla Tezyin Ettikleri Tak Altında, Sevgili Padişahımız Musevi Evladlarınız Arz-ı Hoşamedileriyle Yazan Pankart ve Yaşasın Meşrutiyet Yazılı Mühür Yahudi Edt. Alevy et Camhi

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  11

Güncel Fiyat TL

Lot No: 28 » Kartpostal

Eskichehir

Eskişehir Porsuk Çayı Üzerinde Taş Köprü ve Ermeni Stamboul Kulübü

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  4

Güncel Fiyat TL

Lot No: 29 » Kartpostal

Salonique - Finans Tarihi

Selanik Osmanlı Bankası Yahudi Edt. Albert Barzilai, Albert Beraha Kaşeli

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 30 » Kartpostal

Smyrne

İzmir Bayındır'da Bir Türk Kahvesi

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 31 » Fotoğraf

Kırklareli

Ermenice Stepanyan Biraderler Lozengrad Kaşeli 3 Adet Kabin Fotoğraf 11 x 17 Cm

 • Açılış Fiyatı

  1.000 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 32 » Fotoğraf

Andrinople

Edirne Antoniades Freres Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 7 x 10 Cm

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 33 » Fotoğraf

Bebek

Ermeni Çobanyan Fotoğrafhanesi Üstübeç Islak İmzalı Kabin Fotoğraf 17 x 28 Cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 34 » Fotoğraf

Constantinople

Sebah & Joaillier Fotoğrafhanesi Osmanlı Dönemi Tiyatro Müsameresi Kabin Fotoğraf 24 x 30 Cm

 • Açılış Fiyatı

  500 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 35 » Fotoğraf

Magnesia

Manisa Vatan Fotoğrafhanesi Alexandre Gaguine Kabin Fotoğraf 30 x 36 Cm, Manisa Harb Hastanesi Doktorları Hatırası 1332

 • Açılış Fiyatı

  750 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Lot No: 36 » Fotoğraf

Mehmed Enver Fotoğrafhanesi Kaşeli Kabin Fotoğraf 7 x 11 Cm

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 37 » Fotoğraf

Sivas Fotoğrafhanesi Kaşeli Kabin Fotoğraf 10 x 15 Cm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 38 » Fotoğraf

Ermeni K. Zakarian Fotoğrafhanesi Kaşeli Kabin Fotoğraf 11 x 16 Cm

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  5

Güncel Fiyat TL

Lot No: 39 » Fotoğraf

Osmanlı Dönemi Zonguldak Kömür Madenleri Müdürü Mösyö Biner'in Evi ve Diğer Tarafında 1910 Yılında Osmanlıca Tabelalı Afyon Karahisar Hastanesi Paspartusuz 9 x 12 Cm

 • Açılış Fiyatı

  600 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  3

Güncel Fiyat TL

Lot No: 40 » Fotoğraf

Alman Kayzeri 2. Wilhelm'in İstanbul Ziyaretinde Onu Karşılayan Mehter Takımı 12 x 16 Cm

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 41 » Efemera

Ayvalık

Osmanlıca, Fransızca Zeytinyağı Tüccarı Komili Ali Muhlis ve Şürekası Antetli Zarf, Ayvalık Damgasıyla Postadan Geçmiş

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  4

Güncel Fiyat TL

Lot No: 42 » Efemera

Constantinople

Kartpostal Editörü Otto Keil Kaşeli ve Islak İmzalı Antiye 1895

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  4

Güncel Fiyat TL

Lot No: 43 » Efemera

Constantinople

Ermeni Demir ve Metal Tüccarı S. Boyadjian ve Şürekası Antetli ve Islak İmzalı Yazışma

 • Açılış Fiyatı

  200 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 44 » Efemera

Constantinople

Osmanlıca, Ermenice, Rumca, Fransızca S. Poladian Vapur ve Fabrika Levazımatı Mağazası Fatura

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 45 » Efemera

Constantinople

Osmanlıca, Fransızca Ermeni K. Bedrossian & Y. Manoukian Hırdavat Demir Edevat Veasire Mağazası Fatura

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 46 » Efemera

Constantinople

Osmanlıca, Ermenice, Rumca, Fransızca Artin Şahimiryan Hırdavatiye Mağazası Fatura

 • Açılış Fiyatı

  150 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  0

Güncel Fiyat TL

Lot No: 47 » Efemera

Constantinople

Librairie Française Pera Şubesi Depasta Freres Kitap Mağazası 1900 Senesi Kataloğu 8 Sayfa

 • Açılış Fiyatı

  300 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Lot No: 48 » Efemera

Constantinople

Tütün Tüccarı Abramoglou Ailesine Ait 2 Adet Antetli Evrak ve Mimari Çizim 46 x 52 Cm

 • Açılış Fiyatı

  400 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL

Lot No: 49 » Efemera

Osmanlıca

İsveçya Markalı Süt Makineleri Kataloğu, Kraft ve Ostrowski Firmaları

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  1

Güncel Fiyat TL

Lot No: 50 » Efemera

Osmanlıca

Kapaks Tuğla Makineleri Kullanım Kılavuzu, Ahmed İhsan Matbaası

 • Açılış Fiyatı

  250 TL
 • Tahmini Fiyatı

  TL
 • Pey Sayısı

  2

Güncel Fiyat TL