Donanma-ı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti Azası, Ankara'da Demiryolu Baş Müdürü Mehmed Enver Bey Kabin Fotoğraf 10,5 x 17 Cm