Hüsn-i Hat

Meşhur Hattatımız Mustafa Halim Özyazıcı'nın Kaleminden 33 Adet El Çekme Klişe Çalışması. Türkiye Cumhuriyeti, Silahhane, Nalbandzade Hasan Fehmi, Harbiye Mektebi'nden Kaymakam Hüseyin Hüsnü, Orta Mekteb Müdürü Abdürrahman Fahri, Topçu Binbaşı Mustafa Rasim, Doktor Derviş Kadri, İstanbul Tevkifhane-i Umumisi Müdürü Mehmed Ziyaeddin, Saçma İnhisar Fabrikası Murakıbı Ahmed Necati, Demiryolları Umur-ı Tahririye Müdürü Mustafa Sadık, Zonguldak Valisi Akif Nevzad, Çiftçi Oğlu Ali Ulvi, Nafia Vekaleti Demir Yolları Müdir-i Umumiliği, Dilberzade Süleyman Habib, Hattat Galib, Ankara'da Danişmendzade Mehmed Rıfat...