Osmanlıca Yardım - Bakırköy

Makriköy İane-i Harbiye Komisyonu Tarafından Toplanan, Mesarif-i Harbiye'ye, Hilal-i Ahmer'e ve Gazi Ailelerine Mahsus 1 Kuruşluk İane Makbuzu