Milli Mücadele Mefkure Serisi

10 Ağustos 1920 Sevr Anlaşması Propaganda Kartı, Ressam Selahaddin İmzalı