Hanedan

Sultan Mehmed Reşad Han ve Haliç'te Osmanlı Donanması