Hanedan

Sultan Mehmed Reşad Han'ın Eyüp'te Kılıç Kuşanma Merasimi