Meşrutiyet

Resneli Niyazi Bey Meşrutiyet'in İlanından Sonra Gönüllüleri ve Geyiği ile Beraber