Constantinople

Maliye Nazırı Atufetlü Reşad Bey Efendi Hazretleri, Malumat-Tahir Bey Matbaası