Osmanlıca Havacılık

Türk Tayyare Cemiyeti Yardımlı Kayseri'de Ahmed Bey ve Lebibe Hanım'a Ait Evlenme Cüzdanı