Osmanlıca Askeri Tarih

İzmir Dördüncü Kol Ordu-ı Hümayun Kumandanlığı Antetli Pertev (Demirhan) Paşa Islak İmzalı ve Ünlü Prusyalı Asker Von Der Goltz Paşa'ya Gönderilmiş Mektup