Osmanlıca - Ermenice - Fransızca

Constantinople K. Mosyan Fotoğrafhanesi Nadir Kabin Fotoğraf 6,5 x 10,5 Cm