Osmanlıca Sahafiye / Balkan Savaşı

Yeni Harb Başımıza Tekrar Gelenler. Edirne Harbi Muhasarası, Esaret ve Esbâb-ı Felâket - H. Cemal ''İstanbul 1332/1916, Şems Matbaası, 6+592 Sayfa, AEKMK - ÖZEGE; 23043 - TBTK; 11950''