Constantinople - Eğitim Tarihi

Mekteb-i Mülkiye-i Şahane Talebeleri İçin Neşredilen Fransızca Öğrenme Kitabı 1891, Ermeni Garabed Matbaasında Tab Olunmuştur