Ermeni Harfli Türkçe

Tip Levis ve Çırağı İstanbul Boyacıyan Matbaasında Tab Olunmuştur 1892 240 Sayfa