Osmanlıca - Fransızca

Constantinople Zarblı Ali Zade Ferid Bahaeddin Zeytinyağı ve Sabun Ticarethanesi Antetli Zarf