İbranice - Osmanlıca - Ermeni Harfli Türkçe - Rumca - Fransızca

Constantinople Yahudi Nissim Ventura Her Nevi İpekli ve Yünlü Kumaş Mağazası Faturası (Fatura Gravüründe Selanik Bankası ve Mağazanın Görseli Bulunmaktadır)