Osmanlı Hanedan Armalı, Ayyıldız Figürlü, Ordugah Görselli Fes Etiketi