Eski Chehir

Eskişehir Tahıl Pazarında Sosyal Yaşam Ermeni Edt. Roupen Demirian