Osmanlı

1. Kol Ordu-ı Hümayun'a Mensup Mülazım Sıdkı Efendi'ye, 3. Kol Ordu-ı Hümayun'a Mensup Mülazım Ahmed Tevfik Efendi'ye ve 3. Kol Ordu-ı Hümayun'a Mensup Mehmed Ağalara Verilmiş 3 Adet Terfi Beratı, Tamirli