Osmanlıca - Lehçe

Lehistan'da Beynelmilel Poznan Panayırı 1927 Karton İlanı 24 x 32 Cm