Osmanlı Dönemi Arnavut Tüfekçisi Gravürü Çerçevesinde 42 x 52 Cm