Osmanlı Dönemi Anadolu Haritası 1600'ler Çerçevesinde 30 x 35 Cm