Osmanlı Dönemi Balkanlar, Anadolu ve Ortadoğu Haritası 1600'ler Çerçevesinde 34 x 44 Cm