Osmanlı Dönemi Anadolu Haritası 1739 Çerçevesinde 46 x 56 Cm