Osmanlı Dönemi Davutpaşa Kışlasında Serdar-ı Ekrem Çadırı ve Askerler Gravürü 1809 Çerçevesinde 44 x 51 Cm