Osmanlıca Kethüdazade Mehmed Hami İstanbul Kaşesi 6 Cm