Balkan Savaşında 155 Gün Boyunca Zor Koşullar Altında Bulgarlara Direnen Edirne Müdafii Mehmed Şükrü Paşa Hazretleri ve Osmanlı Kumandanları Çerçevesinde 43 x 53 Cm