Ankara

Osmanlıca Tabelalı Posta, Telgraf ve Telefon Müdüriyeti