Otelcilik

Afyon Maarif Oteli, Lokanta, Sinema ve Kıraathanesi Osmanlıca Şarl Hoçion Çifte Sergüzeşt Tabelalı