Osmanlıca El Yazma Kitap

Sultan Abdülhamid Han'ın Sadrazamı ve Maarif Nazırı Mustafa Haşim Paşa Tarafından Yazılmış, Padişahın Tahttan İndirilmesi Sonrasında İstanbul ve Avrupa'daki Vaziyeti Anlatan 11 Sayfa Yazma