Girit Komitacıları

Girit Hanya'da Padişah Tarafından Affedilen Rum Komitacıları G. Berinda Fotoğrafhanesi Kabin Fotoğraf 10 x 16 Cm 1300-1884