Osmanlıca

Musavver Tarih-i Harb Dersaadet 1315-1899 301 Sayfa. 1897 Türk-Yunan Savaşını Konu Almaktadır