Osmanlıca Kadınlara Arıcılık

Kadınlara Ameli Sanayi-i Ziraiye Dersleri Arıcılık Sanatı Muharririr 2. Meşrutiyet'te İzmir Mebusluğu Yapmış Olan Ermeni Onnik İhsan Bey İstanbul 1331-1915 39 Sayfa. İçerisinde Arıcılıkla İlgili Görseller Bulunmaktadır