Osmanlıca Kadınlara İpekçilik

Kadınlara Ameli Sanayi-i Ziraiye Dersleri İpekçilik Sanatı Muharririr 2. Meşrutiyet'te İzmir Mebusluğu Yapmış Olan Ermeni Onnik İhsan Bey İstanbul 1331-1915 44 Sayfa. İçerisinde İpek Böcekleriyle İlgili Görseller Bulunmaktadır, Sadece California Üniversitesinde İmzasız 1 Nüshası Mevcuttur