Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Mühendishane-i Berri-i Hümayun Şehadetnamesi 1302-1886 46 x 60 Cm, Ortasında Delik Bulunmaktadır