Osmanlıca - Almanca

Viyana Şehri Meclis-i Belediyesi Muhterem Osmanlı Misafirlerine Takdim Eder 1909 208 Sayfa. İçerisinde Viyana Şehrinin Çok Sayıda Görseli ve Açıklamaları Bulunmaktadır