Smyrne

İzmir Yahudi Fıstık Tüccarı ve Kıyı Manzarası Edt. S. J. Daponte