• Auction Rules

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 52 » Book

Ermeni Harfli Türkçe

Erkek Çocukların Dostu Müellifi H. Bisecker, Mütercimi İstepanyan Dersaadet 1907 47 Sayfa Y. Mateosyan Matbaası

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 53 » Book

İlk Türkçe Operet Leblebici Horhor Ağa

İstanbul Doğumlu Besteci Yazar Leblebici Horhor Ağanın Operet Kitapçığı, Dikran Çuhacıyan 68 Sayfa

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 54 » Book

İzmir Baskısı Ermenice

Sefiller Victor Hugo Dedeyan Matbaası 1868 196 Sayfa

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 55 » Book

İstanbul Baskısı Ermenice

Sefiller Victor Hugo M. Der Sağakyan Matbaası 1928 4 Cilt Aynı Ciltte

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 56 » Book

İstanbul Baskısı Ermenice

Kutsal Kitap Sözlüğü (Doğu ve Batı Ağzıyla Birlikte) Agob Boyacıyan Matbaaası 1881 İçerisinde Dönemin Ermeni Bölgesi Haritaları Bulunmaktadır.

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 57 » Book

New York Baskısı Ermenice

Aşk Şarkıları G. Sıdal 1919 123 Sayfa

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 58 » Book

İstanbul Baskısı Ermenice

Soru Cevap Şeklinde Mücevher Kutusundan İnciler 1912 168 Sayfa

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 59 » Book

İstanbul Baskısı Ermenice

Hz. İsa'ya Doğru Adımlar 156 Sayfa

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 60 » Book

Erivan Baskısı Ermenice

Ermeni Aşuklarının Bestelediği Şarkılar ve Notaları 1948 120 Sayfa

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 61 » Object

Anadolu'da Ermeni Katolik Mezhebinin Öncülerinden ve Mekhitaryan Tarikatının Kurucusu Sivaslı Mekhitar Sebastatsi Madalyonu 1676-1749 5 Cm

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 62 » Object

Meşrutiyet

Hürriyet, Musavat, Uhuvvet 1908 Meşrutiyet Madalyası 2,5 Cm

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 63 » Book

İstanbul Baskısı Ladino

Kutsanmış Yusuf Yitzak Barzilay 1909 88 Sayfa Orijinal Cildinde

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 64 » Book

Edirne Baskısı

Yahudi Bene Berith Locasına Bağlı 1852 Edirne Doğumlu Israel Danon'un Kütüphanesinin Edirne'de Tab Edilen İlk ve Tek Kataloğu 1931 32 Sayfa

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  4

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 65 » Book

Hattatlar İçin Rehber

Osmanlıca, Hutut-ı Osmaniye Eser Mehmed İzzet Mahmud Bey Matbaası 1323-1907 52 Sayfa. İçerisinde Hat Örnekleri Bulunmaktadır

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 66 » Book

İpek Böcekçiliği

Osmanlıca, İpek Böceği Beslemek Usulü Mehmed Arif İstanbul 1326-1910 132 Sayfa. Ve Fındık Ziraati ve Ticareti Yazarı Ermeni Nişan Antaryasyan İstanbul 1331-1915 79 Sayfa. İki Kitap Aynı Ciltte

 • Starting Bid

  800 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 67 » Ephemera

Cihan İktisat Atlası 1932 Mersin Doğru Öz Matbaası

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 68 » Ephemera

Balıkçılık - Constantinople

İstanbul'da 1915-1916 Yıllarında Tutulan, İşlenen ve Satılan Balıkların Fiyatları ve İstatistikleri Bulunan Rapor

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 69 » Ephemera

Bursa Sergisi

Taht-ı Hazret-i Padişahide 1325-1909 Senesi Bursa Sergisi Talimatnamesi 8 Sayfa, Sırtı Haliyle

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 70 » Ephemera

Milli Mücadele

Osmanlıca, İzmir'in Kurtarılışının 4. Yıl Dönümü Münasebetiyle Neşredilen İkinci Süvari Fırkasının Harekatı Müellifi Akgün 1925 24 Sayfa Jandarma Matbaasında Tab Olunmuştur. İçerisinde Fahreddin Paşa'nın Planşı Bulunmaktadır

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 71 » Ephemera

Osmanlıca Süreli Yayın

İstişare Haftada Bir Neşr Olunur Edebi Mecmua İstanbul 1324-1908 No 2. İstişare Mecmuası Kaşesi Bulunmaktadır

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 72 » Ephemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Türk Hava Mecmuası 1927 No 18 Tayyare Şehitleri Günü ve Kazım Paşa Kapaklı

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 73 » Ephemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Türk Hava Mecmuası 1926 No 1 Tayyare Cemiyeti Reisi ve Rize Mebusu Fuad Bey Kapaklı

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 74 » Ephemera

Fen ve Hayat Ansiklopedisi Tayyarecilik Albümü 13 Sayfa, Haliyle

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 75 » Ephemera

Fotoğrafçılık

Osmanlıca, Devlet-i Aliyye-i Osmaniyye Seri Fotoğrafhanesi Fotoğraf Kabı

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 76 » Ephemera

Osmanlıca, Çırağan Sarayı Meclis-i Mebusanından Cebel-i Garbi Mebusu Süleyman El-Baruni Efendiye Verilmiş Duhuliye Varakası

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  4

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 77 » Ephemera

Kırk-Kilise

Osmanlıca, Fransızca Kırklareli Yahudi Tüccar Pinhani Haleva Antetli Zarf

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  11

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 78 » Ephemera

Denizcilik

Osmanlıca, Seyr-i Sefain İdaresi Gül Cemal Vapuru Antetli Zarf (Sultan Mehmed Reşad'ın Annesi Olan Gül Cemal Kadınefendi'nin İsmi Verilmiştir)

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 79 » Ephemera

Osmanlıca - Ermenice

Feriköy Ermeni Kilisesi Heyeti Antetli Yazışma

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 80 » Book

Yazarından İmzalı

Ünlü Sihirbaz Zati Sungur Öğretiyor, Salon Oyun ve Eğlenceleri İstanbul 1968 Yazarından İmzalı

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 81 » Book

İzmir Baskısı Osmanlıca

Ladevoz Biçki Usulü Terzilere Rehber M. Esad İzmir Anadolu Matbaası 136 Sayfa. İçerisinde Çok Sayıda Model ve Planş Bulunmaktadır

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 82 » Photograph

İşkodra'da Yeniden İnşa Olunan Kışla-ı Hümayun'un Görünümü 1303-1877 28 x 35 Cm

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 83 » Postcard

Constantinople Amerikan Konsolosluğu Tarafından Hazırlanan Mevlevi Sazendelerin Sepya Fotoğrafının Bulunduğu Yeni Yıl Tebrik Kartpostalı

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 84 » Postcard

1. Dünya Savaşı

Şam'da Konya'dan Gelen Gönüllü Mevlevi Alayının Resmi Geçidi

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 85 » Postcard

Constantinople

Midye Kabuğu İçerisinde Mevleviler Gofre Kartpostal

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 86 » Postcard

Constantinople

Derviş, Nadir Edt. G. A. Hadjopoulos

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 87 » Postcard

Constantinople

Mevlevi Dervişleri Edt. Zellich

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 88 » Postcard

Girit

Hanya Mevlevihanesinde Dervişler Edt. E. A. Cavaliero

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 89 » Postcard

Constantinople

Mevlevi Dervişleri

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 90 » Postcard

Constantinople

Mevlevi Dervişleri

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 91 » Postcard

Constantinople

Mevlevi Dervişleri

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 92 » Postcard

Constantinople

Mevlevi Dervişleri

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 93 » Postcard

Constantinople

Mevlevi Dervişleri

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 94 » Postcard

Constantinople

Mevlevi Dervişleri Gofre

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 95 » Postcard

Constantinople

Mevlevi Dervişleri Edt. Au Bon Marche

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 96 » Postcard

Constantinople

Mevlevi Dervişleri

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 97 » Postcard

Constantinople

Derviş Tip

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 98 » Postcard

Constantinople

Mevlevi Çocuk Derviş Sema Ederken

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 99 » Postcard

Constantinople

Derviş Tip

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 100 » Postcard

Constantinople

Zikir Çeken Dervişler Edt. Rochat

 • Starting Bid

  125 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list