• Auction Rules
Lot Number: 51 » Ephemera

Osmanlıca Destan

Softaların Destanı 22 x 50 Cm

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 52 » Ephemera

Kuşçubaşı Eşref İmzalı

Teşkilat-ı Mahsusa'nın Kurucularından ve Başkanlarından Meşhur Kuşçubaşı Eşref Bey Islak İmzalı Tarihçi Cemal Kutay'a Gönderilmiş Mektup

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 53 » Ephemera

Osmanlıca Antet

İstanbul Müteşebbis Gazetesi Antetli Ankara Valisi Mazhar Bey'e Yozgat Mebusu Tarafından Gönderilmiş Mektup ve Zarfı

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 54 » Ephemera

Osmanlıca

Osmanlı Meclis-i Mebusanında Antep Mebusu Olan ve İşgal Döneminde Antep Bölgesinde Direniş İçin Örgütlenmeleri Organize Eden Ali Cenani Bey Islak İmzalı Ankara Valisi Mazhar Bey'e Gönderilmiş Mektup ve Zarfı 1330-1914

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 55 » Ephemera

Mazhar Osman Islak İmzalı

Türkiye'nin İlk Ruh Hastalıkları Hastanesini Kuran Doktor Mazhar Osman Antetli ve Islak İmzalı Reçete

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 56 » Ephemera

İsmet Paşa Tarafından Yazılı Kartvizit

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 57 » Ephemera

İstanbul Aziz Stefan (Demir Kilise) Kilisesi 1939 Senesi Ayin Takvimi

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 58 » Book

Mardin Baskısı Süryani Kadim Kilisesinin Şahsi Namaz Kitabı 1952 73 Sayfa, Arka Kapağı Haliyle

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 59 » Ephemera

Umumi Kütüphanin Çıkardığı Kitaplara Mahsus Resimli Katalog 1932 96 Cm

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 60 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, İngilizce Dersaadet İngiliz İnas Mekteb-i Alisi Şehadetname Merasimi 1340-1924. Ermeni, Rum, Yahudi Öğrencilerin İsimleri Bulunmaktadır

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 61 » Ephemera

Constantinople

Osmanlıca, Kadıköy Ünyon Kulübü Karşısında Münhac Kırtasiye Mağazası Defteri, İçerisinde İç Çamaşırı ve Çocuk Takımları Biçki Müsvedde Defteri Bulunmaktadır 1336-1920

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 62 » Nümismatik

1. Dünya Savaşında İngilizler Tarafından Bastırılan ve Osmanlı Ekonomisini Çökertmek İçin Uçaklardan Halkın Üzerine Atılan Sahte 10 Liralık Banknot 1334-1918

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 63 » Ephemera

Atatürk Kapaklı Bozkurt Cumhuriyet Marşı, Haliyle

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  7

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 64 » Ephemera

İmzalı Lozan Belgesi

Osmanlıca, Fransızca Lozan Muahedenamesinden Beridir Maaşlarını Devlete Bağışlayan Ermeni, Yahudi, Rum ve Türk Heyetin Mühür ve İmzaları

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 65 » Ephemera

Ünlü Sihirbaz Zati Sungur Antetli Zarf

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 66 » Ephemera

Ünlü Sihirbaz Zati Sungur Antetli Zarf Sirapiş Belgesi

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 67 » Ephemera

Osmanlıca

Chan Kütüphanesi Antetli ve Sahibi Ermeni Mihran Efendi Islak İmzalı Yazışma

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 68 » Ephemera

Spor Tarihi

Osmanlıca, İstanbul'da Hayat Terbiye-i Bedeniye Kulübü Aza Kayıt Evrakı, Haliyle

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 69 » Ephemera

Osmanlı Dönemi Vezir ve Nazır, Vefat Eden Kızı Suad Hadım Adına Yaptırdığı Cami ile Suadiye Semtine Adını Veren Ahmed Reşad Paşa'ya Gönderilmiş Osmanlı Bankası Hesap Bordrosu

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 70 » Ephemera

Finans Tarihi

Osmanlıca, Konya Osmanlı İktisad-ı Milli Bankası Antetli ve Müdürü İmzalı Yazışma

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 71 » Ephemera

Rusça, Osmanlıca

Vapur Acentesi Sahibi Yorgi Sevastopulo'nun Odessa'dan İstanbul'a Gelebilmesi İçin Hazırlanmış Noter Tasdikli Evrak 1922

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 72 » Ephemera

Osmanlıca

Vakit Gezetesi Antetli Taşra Bayilerine Gönderilmiş El İlanı

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 73 » Ephemera

Kadıköy Moda Lozan Kulübü Antetli Gazeteci, Yazar Falih Rıfkı Atay Islak İmzalı Evrak

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 74 » Ephemera

Smyrne

Osmanlıca, Fransızca İzmir'de Darmara Çiftliği Arpa, Buğday, Tütün, Mısır, Susam Ticarethanesi Antetli Evrak

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 75 » Ephemera

Karamanlıca

Amerikan Kitab-ı Mukaddes Şirketi Sipariş Cetveli 1905

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 76 » Ephemera

Karamanlıca

Amerikan Kitab-ı Mukaddes Şirketi Aylık Hesap Cetveli 1905

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 77 » Ephemera

Osmanlıca

Kemani Merhum Ermeni Tatyos Efendi'nin Karcığar Peşrevi

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 78 » Ephemera

Osmanlıca

İstanbul Gençler Mahfili Kış Temsilleri Programı

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 79 » Postcard

Constantinople

Osmanlı Meşrutiyet Hatırası Kaşeli Gofre Kartpostal Edt. MF

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 80 » Postcard

Atatürk, İsmet İnönü, Fevzi Paşa ve Ankara Cebeci Manzarası

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 81 » Photograph

Hatay'ın Anavatana Katılma Törenlerine Türk ve Fransız Heyeti 4 Adet Fotoğraf 1939

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 82 » Photograph

Gazeteci, Yazar, Siyasetçi Celal Nuri Bey (İleri) İstanbul Erkek Lisesi İzci Takımı ile Beraber

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 83 » Photograph

Malatya Arapkir'de Seçim Sandığı

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 84 » Photograph

Tokat Turhal'da Lunapark Gazinosunda Sihirbaz

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 85 » Photograph

6-7 Eylül Olaylarında Dükkanları Yağmalayan Halk

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 86 » Photograph

Havadan İzmir Fuar Meydanı 8 x 11 Cm

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 87 » Photograph

Ünlü Türk Uçak Yapımcısı Nuri Demirağ ve Pilot Arkadaşları 7 x 10 Cm

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 88 » Photograph

Tayyareci Hakkı Bey İmzalı İthaflı Fotoğraf 1340-1924

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 89 » Ephemera

Osmanlıca

Yaprak Tütün Amelesi Koruma Cemiyeti Kimlik (Dış Kabı Ayrık)

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 90 » Ephemera

Osmanlıca

Kıbrıs Lefkoşa'da Söz Gazetesi Muharriri Hüseyin Cahid Bey'e Verilmiş Matbuat Mensubuna Mahsus Hüviyet Varakası Ankara 1928

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 91 » Ephemera

Osmanlıca

Genç Türk Birliği Heyet-i Temsiliyesi Müsamerelerine Aid Hususi Davetname

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 92 » Ephemera

Osmanlıca

Daire-i Bahriye'de Çalışan Almanca Mütercimi Ali Atıf Bey'e Verilmiş Maaş Cüzdanı

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 93 » Ephemera

Osmanlıca

Atış Talimi Yapan Askerlere Mahsus Neferin Nefteri

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 94 » Ephemera

Osmanlıca

İstanbul Darülfünunu Edebiyat Fakültesi'nden İhsan Efendiye Verilmiş Hüviyet Varakası

 • Starting Bid

  350 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 95 » Ephemera

Osmanlıca

Kır Bekçilerine Mahsus Tezkere 1331-1915

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 96 » Ephemera

Osmanlıca

Merhum Tayyib Paşa Kerimesi Muallim Nezihe Hanıma Ait Evlenme Cüzdanı

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 97 » Ephemera

Osmanlıca

Kimlik Cüzdanı

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 98 » Ephemera

Osmanlıca

Perakendelere Mahsus Kepek Cüzdanı

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 99 » Ephemera

Osmanlıca

Daire-i Celile-i Ulumiyye Maaş Cüzdanı 1324-1908

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 100 » Ephemera

Türkiye Hayvanları Koruma Cemiyeti Hüviyet Varakası

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list