• Auction Rules
Lot Number: 1 » Photograph

Constantinople

Kartpostal Editörü ve Litograf Loeffler Kartonunda Eyüp Camii Şerifi Kabin Fotoğraf 6,5 x 10 Cm (Müzayedelerimizde ilk kez görülmektedir)

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 2 » Photograph

Constantinople

Kartpostal Editörü ve Litograf Loeffler Kartonunda Eyüp'te Valide Türbesi Kabin Fotoğraf 6,5 x 10 Cm (Müzayedelerimizde ilk kez görülmektedir)

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 3 » Photograph

Constantinople

Kartpostal Editörü ve Litograf Loeffler Kartonunda Beyazıt Harbiye Nezareti Bahçesindeki Yangın Kulesi Kabin Fotoğraf 6,5 x 10 Cm (Müzayedelerimizde ilk kez görülmektedir)

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 4 » Photograph

Osmanlıca

Eski Osmanlı Devleti Adliye Nazırı, Betül Mardin'in Dedesi Necmeddin Molla İmzalı Adliye ve Mezahib Nezareti Antetli Çocuğunun Eğitimiyle Alakalı 2 Sayfa Mektup 1326-1910

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 5 » Photograph

Osmanlıca

Sultan 2. Abdülhamid Döneminde Sadrazamlık ve Nazırlık Yapmış Olan Avlonyalı Ferid Paşa İmzalı Mektup 1909

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 6 » Photograph

Osmanlıca

Şair ve Milletvekili Fazıl Ahmet Aykaç İmzalı Mektup

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 7 » Ephemera

Osmanlıca

Aydede Gazetesi Antetli Yazar ve Diplomat Yakup Kadri Karaosmanoğlu'na Gönderilmiş Postadan Geçmiş Zarf

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 8 » Ephemera

Tiyatro ve Sinema Sanatçısı Vasfi Rıza Zobu'ya Tanburi Cemil Bey'in Oğlu Mesut Cemil Bey Tarafından Gönderilmiş Mektup

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 9 » Ephemera

Hanedan

Sultan 2. Mahmud'un Eşi Sultan Abdülaziz'in Annesi Pertevniyal Valide Sultan Tarafından Kudüs'te Yaptırılan Cami'nin Avizesinin Paris'ten Getirtilmesi Konulu Balmumu Zarf İçerisinde Yazışma 1291-1875

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 10 » Ephemera

Osmanlıca

Sadrazam Mehmed Ali Paşa Tarafından Yazılan Müsvedde

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 11 » Ephemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Cenevre'de Çıkarılan, Sultan Abdülhamid'i Eleştiren ve Girit'teki Son Durumu Anlatan Girit Mecmuası No 5

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 12 » Ephemera

Osmanlıca

1877-78 Osmanlı Rus Savaşı Esnasında Askeri Harekat Hakkında Bilgi Veren İlave-i Ceride-i Askeriye 23 x 58 Cm

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 13 » Ephemera

Osmanlıca

Müdafa-ı Milliye Cemiyeti'nin Kuruluşu Olan 1912'den 1915'e Kadar Elde Ettiği Gelirlerini ve Giderlerini Gösterir 26 Sayfa Bilanço 24 x 30 Cm

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 14 » Ephemera

Osmanlıca

Darüşşafaka'nın Padişah Tarafından İnşa Ettirildiği Süreçte Harcanan Masrafları Gösteren 16 Sayfa Rapor, Darüşşafaka Arsasının Haritası ve İnşa Planı 28 x 39 Cm, İnşa Olduktan Sonraki Halini Gösteren Fotoğrafı 21 x 27 Cm

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 15 » Ephemera

Osmanlıca

Tercüman-ı Hakikat Gazetesinin Tertib Ettiği Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ve Kıymetdar Kumandanlara Kılıç Takdim Edilecek Konser Müsamaresine Ait Program 16 Ekim 1922. Ahmed İhsan Matbaası

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 16 » Ephemera

Türkiye Büyük Millet Meclisi 4. Devre Kocaeli Mebusu Reşit Saffet Atabinen'e Ait Hüviyet Varakası 1931

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 17 » Ephemera

Smyrna

İzmir'de Cevahirci & Unz Manifatura Ticarethanesi Kartpostal Şeklinde Postadan Geçmiş Kumaş Numunesi

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 18 » Postcard

Constantinople

Cihangir'den Sarayburnu Manzarası Alüminyum Kartpostal

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 19 » Postcard

Constantinople

Harbiye Nezareti Önünde Yerel Halk Alüminyum Kartpostal

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 20 » Postcard

Constantinople

Haliç'ten Süleymaniye Manzarası Önden Beşiktaş Damgalı Alüminyum Kartpostal

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 21 » Postcard

Smyrne

İzmir Rıhtımında İskele ve Kroecker Oteli İkili Panorama Kartpostal Ermeni Edt. Coyounian

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 22 » Postcard

Magnesie

Manisa Gediz Nehri Üstündeki Ahşap Köprü

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 23 » Postcard

Magnesie

Manisa Tren İstasyonu Ermeni Edt. Coyounian

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 24 » Postcard

Trebizonde

Trabzon Denizden Rum Kilisesi Edt. L. Apostolides

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 25 » Postcard

Orfa

Urfa'da Misyoner Kapuçin Papazlarının Konağı Mission de Capucin Serisi

 • Starting Bid

  600 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 26 » Postcard

Van'da Yerel Kostümleriyle Sokak'ta İplik ve Yemek Yaparak Çocuklarına Bakan Ermeni Kadınlar

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 27 » Postcard

1909 Adana Olaylarında Yanan Mahalleler

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 28 » Postcard

Constantinople

Bağdad Fatihi Sultan 4. Murad Han Edt. Ebuzziya Tevfik, Yorgun

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 29 » Postcard

Posta Tarihi

Kahverengi Mermer Görünümlü Zemin Üzerinde Gofre Çiçek Detaylı Osmanlıca Telgraflı Kartpostal Edt. Zellich

 • Starting Bid

  1,500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 30 » Postcard

Osmanlıca, Almanca

Çanakkale Muharebelerinde Batırılan İngiliz Denizaltısından Esir Alınarak İstanbul'a Getirilen İngiliz Zabitanı

 • Starting Bid

  400 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 31 » Ephemera

Osmanlıca

Sultan Reşad Tuğralı 16 Ocak 1914 Tarihinde Musiki-i Hümayun Orkestrası Tarafından İcra Edilen Konser Programı

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 32 » Ephemera

Constantinople

Osmanlıca, Ermenice, Fransızca Kağıt Tüccarı Yervant Ütücüyan Etiket

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 33 » Ephemera

Constantinople

Osmanlıca, Rumca, Fransızca Pera'da Kereste Tüccarı Düğüncüoğlu Biraderler Antetli Zarf

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 34 » Ephemera

Salonique

Osmanlıca, Rumca, Fransızca Selanik'te Grand Hotel L'Amerique G. Sotiropoulos ve Şürekası Antetli Postadan Geçmiş Zarf

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 35 » Lottery

Osmanlıca

Cumhuriyet Gazetesi 1000 Lira Mükafatlı Piyango Bileti

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 36 » Ephemera

Osmanlıca

Saika-ı Zafer Heybetli Süvarilerimiz Fahri İmzalı Mektup Kağıdı

 • Starting Bid

  250 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 37 » Ephemera

Smyrne

Rumca, Fransızca İzmir Const. N. Tertiropoulo Valiz ve Sandık İmalathanesi Etiketi 13 x 14 Cm

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 38 » Ephemera

Constantinople

Osmanlıca, Rumca, Fransızca Christo Sarropoulo Soda Fabrikası ve Kahve, Şeker, Tereyağ Ticarethanesi Reklamlı Kartpostal

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 39 » Ephemera

Smyrne

Osmanlıca, Fransızca İzmir'de Kırşehirli Hüseyin Ticarethanesi Antetli Zarf

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 40 » Ephemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Resimli Gazete Cülus Sayısı Padişahım Çok Yaşa 1309-1893

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 41 » Ephemera

Osmanlıca, Fransızca

Fransız Tiyatrosu Jacques Thibaud Konser Programı

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 42 » Ephemera

Constantinople

T. Tricon Vieillot Demiryolu İnşaat Malzemeleri Ticarethanesi İlanı 21 x 28 Cm

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 43 » Ephemera

Constantinople

Osmanlıca, Fransızca Besim Ömer Paşa İmzalı Kızılhaç Savaş Esirleri Bölümüne Gönderilmiş 2 Sayfa Mektup 1915

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 44 » Ephemera

Arapça İstanbul'da Cemiyet Antetli Yazışma

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 45 » Ephemera

Osmanlıca

Dersaadet Ticaret ve Ziraat ve Sanayi Odasından Yahudi Tüccar Elias Marino'ya Verilmiş Kayıt Varakası 1910 27 x 35 Cm

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 46 » Ephemera

Osmanlıca, Fransızca, Rumca, Ermenice, İbranice

İstanbul 4. Katib-i Adil Dairesi Rehberi İstanbul 1336-1920 60 Sayfa. İçerisinde Mustafa Şamlı Manifatura Ticarethanesi, Arslan Marka Elbise Fabrikası, Osmanlı Anonim Lastik Şirketi ve Malul Gazilere Muavenet Pazarı Reklamları Bulunmaktadır

 • Starting Bid

  1,000 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 47 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Sanayi Selçuk Kız Lisesi Sacide İsmail Elbise Biçki Defteri Orijinal Cildinde. Defter Biçki Dikiş İçin Kavaid-i Umumiye ile Başlayıp Çizimlerle Devam Etmektedir

 • Starting Bid

  750 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 48 » Book

İstanbul Pasaj ve Hanları Fikri Özbakan 1948 136 Sayfa

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 49 » Book

İstanbul Hanları Alfabetik Rehberi Forması Açılmamış

 • Starting Bid

  300 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 50 » Book

İstanbul'da Bizans Dönemine Ait Anıt ve Yapılar Mesut Koçgündüz 1951 160 Sayfa

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list