• Auction Rules
Lot Number: 251 » Ephemera

Osmanlıca

İsmail Ağanın Terekesiyle İlgili Hüccet Haliyle

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 252 » Ephemera

Sofya ve Selanik'teki Kiliselerle İlgili Yazışma 1903

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 253 » Ephemera

İbranice Fiskal Pullu Senet

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  15

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 254 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Şahane Edebiyat Şubesi Talebesiyle Alakalı Yazışma 1905

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 255 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Şahane Edebiyat Şubesi Talebesiyle Alakalı Yazışma 1905

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 256 » Ephemera

Osmanlıca

Doktor Lütfi Kamil Bey Antetli Reçete, Hattat Hamit İmzalı

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 257 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Orman Nezareti Ziraat Bölümü Talebesi Sağlık Raporu

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 258 » Ephemera

Osmanlıca

Beşiktaş'ta Konak'ın Kira Kontratı

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 259 » Ephemera

Osmanlıca

Doktor Cercis Colalidi Efendiye Ait Kira Kontratı

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 260 » Ephemera

Osmanlıca

Arazi Sahibi Vefat Edince Başka Kişilerce Kullanılabilir Mi Konulu Fetva

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 261 » Ephemera

Osmanlıca

Kütahya Hane Tapusu Haliyle

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 262 » Ephemera

Osmanlıca

Kosova Vilayeti Zabtiye Alayı Tabur Ağasına Açılan Dava İle İlgili Fiskal Pullu Yazışma

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 263 » Ephemera

Osmanlıca

Beyazıt'ta Hanenin Kiralanması Konulu Yazışma

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 264 » Ephemera

Osmanlıca

Çuha Esnafına Mahsus Ruhsat Tezkeresi Haliyle

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 265 » Ephemera

Osmanlıca

Vakılfara Kira Borcunu Ödemeyenlerin Listesi 2 Sayfa 1913

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 266 » Ephemera

Osmanlıca, Fransızca

İzmir Halil & Said Ticarethanesi Antetli Evrak Haliyle

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 267 » Ephemera

Osmanlıca

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti Antetli Seçimlerle İlgili Yazışma 1923

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 268 » Ephemera

Türk Rum Tayyare Derneği Kaşeli Toplantı Davetiyesi 1934

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  5

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 269 » Ephemera

Osmanlıca

Tütün İnhisar İdaresi İstanbul Fabrikası Amirlerinden Yunus Fettah Efendi Kartvizit

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 270 » Ephemera

Rum Patrikhanesi Antetli Makbuz

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 271 » Ephemera

Cibali Rum Kilisesinden Verilmiş Hüviyet 1899

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 272 » Ephemera

Panayia Balino Rum Ortodoks Kilisesi Kaşeli Evrak

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 273 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Ermenice, Üsküdar Surp Haç Tıbrevank Okulu Fakirlere Yardım Müsamere Programı

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 274 » Ephemera

Ermenice, Surp Ohannes Kilisesi Fakirlere Yardım Müsamere Davetiyesi

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 275 » Ephemera

Rumca Sirkeci ve Cibali Kiliseleri 2 Adet İane Makbuzu

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  3

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 276 » Ephemera

İstanbul Rum Patrikhanesi 30 Kuruşluk İane Makbuzu

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 277 » Ephemera

Cibali Rum Kilisesi Davetiyesi

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 278 » Ephemera

İstanbul'da Rum Vatandaşın Anma Davetiyesi

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 279 » Ephemera

İstanbul'da Rum Vatandaşın Anma Davetiyesi

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 280 » Ephemera

Rumca Kadis Varni Dini Kitapçık, Dış Kapağı Bulunmamaktadır İstanbul 1924 36 Sayfa

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 281 » Ephemera

Cibali Rum Kilisesi İane Makbuzu

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 282 » Ephemera

Cibali Rum Kilisesi Vaftiz Davetiyesi 1899

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 283 » Ephemera

İstanbul Rum Patrikhanesi 100 Kuruşluk İane Makbuzu

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 284 » Ephemera

Cibali Rum Kilisesi İane Makbuzu

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 285 » Ephemera

İstanbul Aya Dimitriu Kilisesi Antetli Evrak

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 286 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Rumca, Osmanlıca Cibali Rum İbtidai Mektebi Kaşeli Evrak

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 287 » Ephemera

Apoyevmatini Rumca Günlük Gazete Makbuzu

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 288 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Cibali Özel Rum Karma Koleji Çay Davetiyesi

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 289 » Photograph

Türkiye Kızılay Derneği İstiklal Şubesi Şefkat Kolu 12 x 18 Cm

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 290 » Photograph

Havacılık

Türk Hava Kuvvetleri F-102 Savaş Uçağı Gazete Arşiv Fotoğrafı 21 x 25 Cm

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  6

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 291 » Photograph

Havacılık

Türk Hava Kuvvetleri F-5 Savaş Uçağı Gazete Arşiv Fotoğrafı 21 x 25 Cm

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 292 » Photograph

Havacılık

Türk Hava Kuvvetleri RF-84F Savaş Uçağı Gazete Arşiv Fotoğrafı 21 x 25 Cm

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 293 » Photograph

Havacılık

Türk Hava Kuvvetleri F-100 Savaş Uçağı Gazete Arşiv Fotoğrafı 21 x 25 Cm

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 294 » Ephemera

Giresun

Abdullah Tirali Fındık İhracat Evi Antetli Yazışma

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 295 » Ephemera

Karabük

Demirçelik Spor Kulübü Antetli Evrak

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 296 » Ephemera

Gaziantep

Mehmet Emin Güzel Şekerleme Döküm Evi Antetli Yazışma 1939

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 297 » Photograph

Constantinople

Sebah & Joaillier Fotoğrafhanesi Nur-ı Osmaniye Albümin Fotoğraf 20 x 26 Cm Haliyle

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 298 » Photograph

Kudüs Umumi Manzarası Albümin Fotoğraf 20 x 26 Cm Haliyle

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 299 » Ephemera

Osmanlıca Süreli Yayın

Musavver Muhit 23 Nisan 1909, 31 Mart Vakası Fevkalade Nüshası. İçerisinde Abdülhamid Han'ın Tahttan İndirilişi ve Olayların Fotoğrafları Bulunmaktadır

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 300 » Photograph

Washington Büyükelçisi Ali Ferruh Beye Gönderilmiş Davetiye

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list