• Auction Rules
Lot Number: 201 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Fransızca Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane ve Umur-ı Tıbbiye-i Mülkiye Dişçilere Mahsus İcazetname 1908 32 x 48 Cm

 • Starting Bid

  500 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  10

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 202 » Ephemera

Osmanlıca, Gureba Hastanesi İdrar Muayene Raporu

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 203 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Gaziantep İlk Mekteb Talebesine Mahsus Nakil İlmuhaberi

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 204 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Kilis Kız Mektebi Hal ve Hareket Cüzdanı

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 205 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Mekteb Talebesine Mahsus Nakil İlmuhaberi

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 206 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Tıp ve Ebe Talebe Yurduna Mahsus Kayıt Raporu

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 207 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Adana Erkek Muallim Mektebinden Verilmiş Tasdikname 33 x 46 Cm

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 208 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Adana Erkek Muallim Mektebinden Verilmiş Tasdikname Sureti 33 x 41 Cm

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 209 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Adana Erkek Muallim Mektebinden Verilmiş Seyahat Varakası 1934

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 210 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Gümrük İnhisar Vekaleti Kurs Diploması 1942

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 211 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Edirne Hava Savunma ve Zehirli Gazdan Savunma Kursu Vesikası 1937

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 212 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Kadıköy Kız Sanat Okulu Antepli Seniha Hanıma Verilmiş Kurs Vesikası 1937

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 213 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Adana Erkek Muallim Mektebinden Verilmiş Seyahat Varakası 1931

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 214 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Çorum Sıhhat Memurları Mektebinden Tayin Vesikası Fiskal Pullu Haliyle

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 215 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Çorum Sıhhat Memurları Mektebi Antetli Adana 1 Damgalı Zarf

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 216 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Adana Erkek Muallim Mektebinden Verilmiş Seyahat Varakası 1937

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 217 » Ephemera

Eğitim Tarihi

İstanbul Amerikan Kız Koleji Antetli Postadan Geçmiş Zarf

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 218 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Adana Erkek Muallim Mektebinden Verilmiş Askeri Ehliyetname 1933

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 219 » Ephemera

Kilis Kaymakamlığından Verilmiş Hüviyet Varakası 1931

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 220 » Ephemera

Antepli Aliye Hanıma Verilmiş Doğum Kağıdı

 • Starting Bid

  40 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 221 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Adana Erkek Muallim Mektebi Neşriyatı Talebemize Öğütler Kitapçığı Adana 1934

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 222 » Ephemera

Ermenice Vaftiz Evrakı Haliyle

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 223 » Ephemera

Türkiye Kızılay Cemiyeti Hastabakıcı Kursu Diploması 1939 27 x 34 Cm

 • Starting Bid

  200 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  2

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 224 » Ephemera

Meşrutiyet

Osmanlıca, Meşrutiyet'in İlanıyla Beraber Sultan Abdülhamid Han'ın Said Paşa'yı Sadrazam Alarak Atamasını Tebrik Eden Musavver Servet-i Fünun Gazetesi'nin İlavesi 23 Temmuz 1908

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 225 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Üsküdar Sultani Mektebi Tasdiknamesi 1922

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 226 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Altunizade Sultani Mektebi Tasdiknamesi 1922

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 227 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Üsküdar İbtidai Mektebi Tasdiknamesi 1922

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 228 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Bursa Sultani Mektebi Tasdiknamesi 1922

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 229 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Kadıköy İnas Sultanisi Tasdiknamesi 1922

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 230 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Üsküdar Sultani Mektebi Talebe İyi Hal Kağıdı 1917

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 231 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Osmani İmtihan Varakası 3 Sayfa

 • Starting Bid

  150 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 232 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Şahane İmtihan Varakası Haliyle

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 233 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Şahane İmtihan Varakası 1916

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 234 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Şahane Edebiyat Şubesi İmtihan Varakası 1906 Haliyle

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 235 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Şahane Edebiyat Şubesi Mezuniyetle İlgili Yazışma 1906

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 236 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Şahane Müdüriyetine Yazılmış Hicaz Fiskal Pullu Evrak 1906

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 237 » Ephemera

Amire Matbaasında Tab Olunmuş Küçük Asya Jeolojisi Planşı 23 x 35 Cm

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 238 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Şehremaneti Sicil Memurin Müdüriyetinden Darülfünun-ı Şahane'ye Gönderilmiş Evrak

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 239 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Şahane Edebiyat Şubesinde Yazılmış Evrak

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 240 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Şahane Edebiyat Şubesi Talebesine Verilmiş Eczahane-i İsmail Kazım Kaşeli Sağlık Raporu

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 241 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Şahane Edebiyat Şubesi Talebesinin Velisi Tarafından Mektebe Yazılmış Evrak ve Zarfı 1908

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 242 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Şahane Edebiyat Şubesi Talebesinin Savaşa Gitmesi Konulu 2 Adet Mektup ve Zarfı

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  5

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 243 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Darülfünun-ı Şahane Edebiyat Şubesi Talebesine Verilmiş Eczacı Yorgi Orkopidi Kaşeli Sağlık Raporu ve Zarfı

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 244 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Mekteb-i Mülkiye-i Darülfünun-ı Şahane Antetli Zarf ve İçerisinde İmtihan Vesikası 1906

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 245 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Mekteb-i Mülkiye-i Darülfünun-ı Şahane Müdürüne Gönderilmiş Zarf ve İçerisinde İmtihan Vesikası 1906

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 246 » Ephemera

Eğitim Tarihi

Osmanlıca, Mekteb-i Mülkiye-i Darülfünun-ı Şahane Antetli Zarf ve İçerisinde İmtihan Vesikası 1906

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  5

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 247 » Ephemera

Osmanlıca

İhtiyat Efradına Mahsus Pençeli Tezkere Haliyle

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  1

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 248 » Ephemera

El Yazması Altın Çekme Dua Hat Haliyle 20 x 31 Cm

 • Starting Bid

  75 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 249 » Ephemera

Osmanlıca

Suadiye'de Oturan Dava Vekilinin Terekesi Haliyle

 • Starting Bid

  50 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list

Lot Number: 250 » Ephemera

Osmanlıca

İsmail Hakkı Efendinin Terekesiyle İlgili Hüccet Haliyle 34 x 41 Cm

 • Starting Bid

  100 TL
 • Estimated Price

  TL
 • Number of Bids

  0

Current Price TL

Add to watch list