• Auction Rules
Lot Number: 1 » Ephemera

Piyango

13 eylül 1926 ondabir bilet B

Lot Number: 3 » Ephemera

Piyango

11 şubat 1927 ondabir bilet E

Lot Number: 4 » Ephemera

Piyango

11 mayıs 1928 ondabir bilet C

Lot Number: 6 » Ephemera

Piyango

7 kasım 1940 yarım bilet B

Lot Number: 9 » Ephemera

Piyango

31 aralık 1940 yarım bilet

Lot Number: 10 » Ephemera

Piyango

30 ağustos 1941 y

Lot Number: 11 » Ephemera

Piyango

7 mayıs 1945 ç

Lot Number: 12 » Ephemera

Piyango

7 nisan 1946 ç

Lot Number: 13 » Ephemera

Piyango

7 ağustos 1946 ç

Lot Number: 14 » Ephemera

Piyango

7 şubat 1947 y

Lot Number: 15 » Ephemera

Piyango

7 şubat 1947 ç

Lot Number: 16 » Ephemera

Piyango

7 mart 1947 ç

Lot Number: 17 » Ephemera

Piyango

7 mart 1947 y

Lot Number: 18 » Ephemera

Piyango

7 nisan 1947 y

Lot Number: 19 » Ephemera

Piyango

7 nisan 1947 ç

Lot Number: 20 » Ephemera

Piyango

7 mayıs 1947 y

Lot Number: 21 » Ephemera

Piyango

19 mayıs 1947 ç

Lot Number: 22 » Ephemera

Piyango

7 haziran 1947 y

Lot Number: 23 » Ephemera

Piyango

7 temmuz 1947 y

Lot Number: 24 » Ephemera

Piyango

7 temmuz 1947 ç

Lot Number: 25 » Ephemera

Piyango

7 ağustos 1947 ç

Lot Number: 26 » Ephemera

Piyango

29 ekim 1947 ç

Lot Number: 27 » Ephemera

Piyango

15 kasım 1947 y

Lot Number: 28 » Ephemera

Piyango

7 şubat 1948 ç

Lot Number: 29 » Ephemera

Piyango

7 mart 1948 y

Lot Number: 30 » Ephemera

Piyango

23 nşisan 1948 y

Lot Number: 31 » Ephemera

Piyango

7 mayıs 1948 y

Lot Number: 32 » Ephemera

Piyango

7 haziran 1948 ç

Lot Number: 33 » Ephemera

Piyango

7 temmuz 1948 ç

Lot Number: 34 » Ephemera

Piyango

7 ağustos 1948ç

Lot Number: 35 » Ephemera

Piyango

30 ağustos 1948 ç

Lot Number: 36 » Ephemera

Piyango

30 ağustos 1948 y

Lot Number: 37 » Ephemera

Piyango

15 eylül 1948 y

Lot Number: 38 » Ephemera

Piyango

15 eylül 1948 ç

Lot Number: 39 » Ephemera

Piyango

29 ekim 1948 ç

Lot Number: 40 » Ephemera

Piyango

7 aralık 1948 t

Lot Number: 41 » Ephemera

Piyango

30 temmuz 1949 ç

Lot Number: 42 » Ephemera

Piyango

31 aralık 1949 ç

Lot Number: 43 » Ephemera

Piyango

7 mayıs 1950 ç

Lot Number: 44 » Ephemera

Piyango

15 ağustos 1950 y

Lot Number: 45 » Ephemera

Piyango

31 aralık 1950 ç

Lot Number: 46 » Ephemera

Piyango

7 ekim 1951 ç

Lot Number: 47 » Ephemera

Piyango

15 kasım 1951 ç

Lot Number: 48 » Ephemera

Piyango

7 şubat 1952 ç

Lot Number: 49 » Ephemera

Piyango

7 mart 1952 y

Lot Number: 50 » Ephemera

Piyango

7 temmuz 1952 ç