• Auction Rules
Lot Number: 1 » Ephemera

Piyango

7 şubat 1944 y

Lot Number: 2 » Ephemera

Piyango

7 nisan 1944 y

Lot Number: 3 » Ephemera

Piyango

7 mayıs 1944 y

Lot Number: 4 » Ephemera

Piyango

30 ağustos 1944 y

Lot Number: 5 » Ephemera

Piyango

29 ilkteşrin 1944 y

Lot Number: 6 » Ephemera

Piyango

31 aralık 1944 y

Lot Number: 7 » Ephemera

Piyango

15 0cak 1945 y

Lot Number: 8 » Ephemera

Piyango

7 şubat 1945 y

Lot Number: 9 » Ephemera

Piyango

7 mart 1945 y

Lot Number: 10 » Ephemera

Piyango

23 nisan 1945 y

Lot Number: 11 » Ephemera

Piyango

7 mayıs 1945 y

Lot Number: 12 » Ephemera

Piyango

19 mayıs 1945 y

Lot Number: 13 » Ephemera

Piyango

7 haziran 1945 y

Lot Number: 14 » Ephemera

Piyango

7 temmuz 1945 y

Lot Number: 15 » Ephemera

Piyango

7 ekim 1945 y

Lot Number: 16 » Ephemera

Piyango

15 kasım 1945 y

Lot Number: 17 » Ephemera

Piyango

15 ocak 1946 y

Lot Number: 18 » Ephemera

Piyango

7 mayıs 1946 y

Lot Number: 19 » Ephemera

Piyango

7 haziran 1946 y

Lot Number: 20 » Ephemera

Piyango

7 temmuz 1946 y

Lot Number: 21 » Ephemera

Piyango

7 ağustos 1946 y

Lot Number: 22 » Ephemera

Piyango

7 ekim 1946 y

Lot Number: 23 » Ephemera

Piyango

7 aralık 1946 y

Lot Number: 24 » Ephemera

Piyango

15 0cak 1947 y

Lot Number: 25 » Ephemera

Piyango

7 şubat 1947 y

Lot Number: 26 » Ephemera

Piyango

7 mart 1947 y

Lot Number: 27 » Ephemera

Piyango

7 haziran 1947 y

Lot Number: 28 » Ephemera

Piyango

15 eylül 1947 y

Lot Number: 29 » Ephemera

Piyango

29 ekim 1947 y

Lot Number: 30 » Ephemera

Piyango

7 aralık 1947 y

Lot Number: 31 » Ephemera

Piyango

31 aralık 1947 y

Lot Number: 32 » Ephemera

Piyango

15 ocak 1948 y

Lot Number: 33 » Ephemera

Piyango

7 şubat 1948 y

Lot Number: 34 » Ephemera

Piyango

7 mart 1948 y

Lot Number: 35 » Ephemera

Piyango

7 nisan 1948 y

Lot Number: 36 » Ephemera

Piyango

7 mayıs 1948 y

Lot Number: 37 » Ephemera

Piyango

19 mayıs 1948 y

Lot Number: 38 » Ephemera

Piyango

7 haziran 1948 y

Lot Number: 39 » Ephemera

Piyango

30 ağustos 1948 y

Lot Number: 40 » Ephemera

Piyango

15 eylül 1948 y

Lot Number: 41 » Ephemera

Piyango

7 ekim 1948 y

Lot Number: 42 » Ephemera

Piyango

15 ocak 1949 y

Lot Number: 43 » Ephemera

Piyango

7 mart 1949 y

Lot Number: 44 » Ephemera

Piyango

7 nisan 1949 y

Lot Number: 45 » Ephemera

Piyango

23 nisan 1949 y

Lot Number: 46 » Ephemera

Piyango

19 mayıs 1949 y

Lot Number: 47 » Ephemera

Piyango

7 haziran 1949 y

Lot Number: 48 » Ephemera

Piyango

7 temmuz 1949 y

Lot Number: 49 » Ephemera

Piyango

30 temmuz 1949 y

Lot Number: 50 » Ephemera

Piyango

15 ağustos 1949 y