• Auction Rules
Lot Number: 2 » Ephemera

Piyango

7 Ekim 1940 yarım bilet

Lot Number: 3 » Ephemera

Piyango

7 Ağustos 1940 yarım bilet

Lot Number: 5 » Ephemera

Piyango

7 haziran 1942 yarım bilet

Lot Number: 8 » Ephemera

Piyango

11 ekim 19271/10 - H - harfi

Lot Number: 9 » Ephemera

Piyango

1940 kesik yarım bilet

Lot Number: 10 » Ephemera

Piyango

1943 kesik yarım bilet

Lot Number: 11 » Ephemera

Piyango

30 ekim 1973 1/10 - K - harfi

Lot Number: 12 » Ephemera

Piyango

30 ekim 1973 1/4 - Ç - harfi

Lot Number: 14 » Ephemera

Piyango

7 Mart 1945 tarihli yarım bilet

Lot Number: 19 » Ephemera

Piyango

7 Mart 1947 tarihli yarım bilet

Lot Number: 28 » Ephemera

Piyango

7 Ekim 1947 tarihli yarım bilet

Lot Number: 31 » Ephemera

Piyango

15 Kasım 1947 tarihli tam bilet

Lot Number: 34 » Ephemera

Piyango

7 Mart 1948 tarihli yarım bilet

Lot Number: 44 » Ephemera

Piyango

7 Aralık 1948 tarihli tam bilet

Lot Number: 48 » Ephemera

Piyango

15 Ocak 1949 tarihli tam bilet

Lot Number: 50 » Ephemera

Piyango

7 Şubat 1949 tarihli tam bilet